Søndag d. 29. august 2021 kl.12- 14.30

Vi går en tur i området, der bl.a. rummer rigkær, og ser hvad vi støder på af fugle, insekter og planter. Hvad det sidste angår, kan vi håbe at se: Leverurt, Sump-Hullæbe og Vibefedt.
Vores guide, Klaus Kevin Kristensen er biolog og ansat ved Ringkøbing-Skjern kommune og har et betydeligt kendskab til både insekt-og plantelivet.
Leder: Klaus Kevin Kristensen
Mødested: P-plads for enden af Gammelgabvej eller på Grønttorvet kl. 11.10.
Pris: ved transport: 60 kr.
Husk at medbringe solidt fodtøj (fugtigt terræn) og evt. kaffe.
Tilmelding: senest d. 27. august kl.20 til Arne Krogh Clausen, a.clausen@esenet.dk Angiv dit telefonnr. og hvor du møder.