Referat generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling d. 22.februar 2017
Tilstede var: 12 medlemmer
  1. Foreningen har p.t. ca. 60 betalende medlemmer.
I 2016 blev der tilbudt 12 ture, heraf 2 i samarbejde med DOF/Sydvestjylland og 2 med Botanisk Forening. Heraf blev en enkel tur aflyst (svampeturen) p.g.a. for tørt vejr i en længere periode.
Desuden blev der afholdt et aftenmøde om Filsø arrangeret af DN/Esbjerg.
Antallet af deltagere varierede fra 5 og til 22.
  1. Foreningens regnskab viste et overskud på 1058,10 kr. og en beholdning på 10236,44 kr.
  2. På valg til bestyrelsen var: Mona Hadrup, Ragnhild Skov og Inge Nagstrup. De to førstnævnte blev genvalgt, mens Inge havde meddelt at hun ønskede at udtræde af bestyrelsen og i stedet blev Finn Madsen valgt som fuldt medlem, mens Carsten Mathiesen blev valgt som suppleant.
Som revisor blev genvalgt Vibeke Schulz.
Formanden benyttede lejligheden til at takke Inge for det store arbejde hun har lagt i foreningen, siden hun indtrådte i bestyrelsen i 2006. Hun fortsætter dog indtil videre som webmaster.
  1. Indkomne forslag: intet.
  2. Kontingent: det blev vedtaget at bevare det samme som foregående år.
  3. Eventuelt: intet.
Efter generalforsamlingen fortalte John Frikke i ord og billeder om sin tur til Alaska i 2014.