2019

Foredrag om natur og biodiversitet den 13. november

Ca. 30 interesserede fra de 3 deltagende foreninger mødte op for at høre Lars Brøndum fra Naturhistorisk Museum Århus fortælle om natur og biodiversitet.

De fik et spændende foredrag, hvor hans hovedpointe var, at naturen i Danmark skal have meget mere sammenhængende plads. Desuden skal vi koncentrere os om de sjældnere arter af dyr, insekter m.m. Han omtalte en Brandmands lov: at de arter, der ikke er i stand til at genindvandre, hvis de først forsvinder, skal prioriteres først.

Al for megen “natur” i bymæssige omgivelser er for uniform (“grønne oaser”), men Lars fremhævede, at det er muligt, hvis viljen er der, at skabe reel natur i byen.

Foredraget endte med en livlig spørgerunde, så alt i alt en udbytterig aften.

– 

Hedepleje i Marbæk den 29. september

En flok gæve mennesker trodsede den dystre vejrudsigt og mødte op til den halvårige hedepleje i Marbækområdet. Uønsket opvækst af forskellige buske og træer blev fjernet i godt humør. Et som sædvanligt lækkert traktement med kaffe, te og kage gjorde godt. Kort tid efter holdt den silende regn sit indtog, hvorfor arbejdet blev indstillet. Mange store bunker af fjernet opvækst vidnede om det flotte, effektive arbejde, der var blevet udført på den korte tid.    

Fugletur til Værnengene og Tipperne den 5. oktober

12 deltagere mødte op til turen. Vi var heldige med vejret, ingen regn, solskin men en kold blæst. Værnengene og Tipperne bugnede bogstaveligt talt med vadefugle især Hjejler, viber, lille og stor kobbersneppe og lidt Klirer samt Stære i tusindvis. Ved Nordladen så vi dem alle sammen ganske tæt på. Grågås og Bramgås var der også samt tusindvis af Pibeænder på fjorden. Vi så intet mindre end 6 rovfuglearter: 3 Havørne, en Vandrefalk, en dværgfalk , to rørhøge, en Duehøg og to musvåger.

Vi spiste madpakkerne i læ af Tipperhuset i solskin. Vi sluttede af med kaffe og æblekage på Fahl Kro. Alle syntes at havde været en god tur.

Svampejagt i Sdr. Plantage i Varde den 21. september

Ca 45 svampeinteresserede mødte op i Sdr. Plantage Varde på denne dejlige, solbeskinnede efterårsdag. Vores veloplagte turleder Johnny Hansen indledte med en fortælling om svampenes kendetegn og forunderlige liv. Herefter stjavrede vi ind i skoven på jagt efter spiselige svampe, alt imens Johnny rundhåndet øste af sin meget store viden. Af gode spisesvampe blev fundet parykblækhat, brunstokket rørhat, lærkerørhat, prægtig skørhat, karl Johan, kantarel, trompetsvamp, punktstokket indigorørhat, tragtkantarel samt umodne “æg” af stinksvamp, der som ung smager hen ad radise, men som moden er ganske uspiselig og dufter vederstyggeligt, det synes fluerne bare ikke – de tiltrækkes af den! Både under gåturen samt omkring bordet ved turens afslutning varetog Johnny kvalitetstjekket af deltagernes jagtudbytte, så man undgik at komme hjem med for gamle, ormpillede eller på andre måder kulinarisk uinteressante svampe. En hyggelig og meget lærerig tur krydret med sjove og interessante historier.

Vittrup Baun ved Bække den 31. august

10 deltagere mødtes ved Vittrup Bauns udsigtstårn. Vores udmærkede guide Axel Storm (samt hans fætter) fortalte først lidt historie bag baunen, bl.a. at området tidligere har været helt fri for trævækst og været en  åben hede med en ekstrem vanskelig jord at dyrke. Herefter førte han os rundt langs den afmærkede sti, hvorunder vi fik krydret turen med interessante oplysninger om de steder, vi passerede. Vi så bl.a. evighedstræet, en kæmpemæssig Sitka-gran både i højde og omkreds (udnævnt af DN/Vejen tidligere i år). Vi fik desuden et godt indblik i lyngens vækst under forskellige vilkår. Den stod stadig i flot blomstring mange steder, men bierne var fraværende.

Til sidst viste Axel os resterne fra den tyske tilstedeværelse under krigen, bl.a. løbegange, dybe huller til maskingeværstillinger m.m. Vi sluttede ved udsigtstårnet, der med sine ca. 7 m er for lavt til at kunne vise udsigten hele horisonten rundt. Foreningen ønsker derfor et højere tårn på 14 m, men mangler økonomiske midler til det.

Turen sluttede med et besøg i Kragelund Mose, men det var desværre lidt af et flop: ingen af de arter af planter og dyr, der har været omtalt på stedet, kunne iagttages. Måske har tørken forud en del af skylden.

Botaniktur til Rømø den 17. august

Trods regn og blæst troppede 14 personer op til denne tur, som var henlagt til den sydvestlige del af Rømø. Vores meget kompetente turleder, botaniker Marie Glahn, indledte med at fortælle om naturtyperne og områdets dynamik. Dernæst blev vi  ledt ud over det fantastiske landskab med strandeng og indlandsklitter, som bød på en stor rigdom af planter, bl.a. Klit-Limurt, Bakke-Nellike, Klit-Rose,  Liden Soldug, specialiteterne Spidshale (et sjovt græs) og Stilket Kilebæger, samt et flot flor af Klokke-Ensian, Strand-Tusindgylden, Tætblomstret Hindebæger og Strand-Asters. Herudover blev der bl.a. set blåfugl  og gule engmyrer. For de kulinarisk interesserede bød området på hvide champignoner og Vadehavs-Salturt. En meget indholdsrig tur i flot og særpræget terræn.  

Nyt land med klitter og strandeng.

Tur til Fanø’s nordspids, Grønningen den 2. august

6 deltagere startede ud på den 12 km lange gåtur Grønningen rundt i perfekt vejr. Flere loer og vandhuller skulle forceres og balanceevnen blev sat på en prøve, flere deltagere fik våde og tilsmudsede sko uden at det dog  gik ud over humøret. De deltagere som ikke havde været på Grønningen før, var imponerede over stedet og det flotte planteflor på denne årstid. Vi så bl.a. Strandmandstro, mange Tætblomstret Hindebæger, Strandmalurt, Kilebæger m.v. , vi så også Hvidbrystet Præstekrave, Skarver i hundredvis, Hjejler, Fiskehejrer, Hvidklirer m.v. Alle var enige om at det havde været en virkelig god tur. Vi sluttede af med kaffe og kage på Krogården.

Natravntur til Marbæk Plantage den 29. juni

Det var med bekymring jeg så vejrudsigten: hård vind, overskyet og 15 grader. Ikke lige frem optimale betingelser, når man skal se og høre Natravn. 11 deltagere mødte frem på denne kølige aften. Vi gik en tur, dejlig tur, igennem plantagen ned til den tidligere Planteskole. Her holdt vi pause og fik aftenkaffe. Nå det var Natravn vi ledte efter, så vi gik over i Sjelborg delen af plantagen hvor jeg vidste der ville være gode muligheder for at høre og se Natravnen. Og vupti hele 2 – 3 Natravne kunne høres ganske tydeligt og vupti en Natravn kom flyvende over hovederne på os. Alle var glade og tilfredse. 2 fik en ny art! På vejen tilbage hørte vi yderligere 2 ved Gulebjergvej, denne gang tættere på. En kold men vellykket aften.

Glemte kulturplanter i Ribe den 12. juni

Godt 3 håndfulde naturinteresserede mødte op denne sommeraften for at blive klogere på lægeurter og andre interessante gevækster i Ribe. Biolog fra Esbjerg Kommune, Peer Kammer, guidede os meget kompetent og inspirerende gennem stræder, eng, park og andre grønne områder og fortalte om planters historie og deres nyttevirkning i bl.a. folkemedicinen og i køkkenet, hvor vi fik fortællinger om munke, vikinger, sigøjnere, mose-lig, giftige planter og meget mere. Nogle af de planter vi fik forevist og blev klogere på var Storbladet Lind med det seje aromatiske bast, de spiselige Skvalderkål og Stor Nælde, Feber-Nellikerod, den drabelige Hanespore-Tjørn, Vellugtende Gulaks, der særligt i tørret tilstand dufter af nyslået hø, Liden Fugleklo med de sjove bælge, den underlige bregne Strudsvinge, Vand-Mynte, der bare har en herlig duft, Vand-Peberrod, den spøjst duftende Kalmus, Blærenød, Sværtevæld, der kan farve huden sort, Jordrøg, den i fordums tid højt skattede og hemmelighedsfulde Almindelig Hyld, Kermesbær og ikke mindst Tvebo Baldrian, der har hanplanter og hunplanter. En dejlig og hyggelig tur, hvor vi blev meget klogere på planterne og den spændende fortælling, de bærer på.

Ribe 12. juni

Tur til Nørholm Skov den 25. maj

10 deltagere mødte op til fugleturen i Nørholm Skov. Nørholm Skov er altid en oplevelse lidt ud over det sædvanlige og det var der også enighed om blandt deltagerne på denne tur. Vi så og primært hørte bl.a. 3 Korttåede træløbere, 2 Grønspætter, mange Spætmejser, Rødstjert, Havesanger, Munk og ikke mindst Huldue. Carsten fortalte desuden om botanikken i skoven , et fint supplement til de flyvske og ukonkrete fugle som for det meste kun kunne høres og ikke ses! Urskovssceneriet imponerede alle især dem som aldrig havde været i Nørholm skov. Vi sluttede af med kaffe og dessert på Hodde kro. Der spares ikke på råvarerne , imponerende store isdesserter og æblekager.  En kliché , måske, men endnu en rigtig god tur i Natursydvest.

Forårstur til Østskoven den 8. maj

Claus Løth tog veloplagt imod 30 nysgerrige sjæle og lagde ud med at fortælle om arbejdet med at stable skoven op på en bar mark. Efterfølgende blev vi ledte rundt i Østskovens kroge. Og der blev fortalt om ikke så lidt, spændende fra minkfarme, planteskoler, spejdere og spejderhytter, skovbørnehaver, arkæologiske udgravninger og oprensning af vandhuller fyldt med alskens skrammel – og så er den store høj ved søen i øvrigt fyldt op med mange sjove ting! Herudover blev vi præsenteret for et lille udsnit af skovens store mangfoldighed af træer, heriblandt Ægte kastanje, Avnbøg, Lind, Navr, Østrigsk Fyr, Fransk Bjergfyr, Serbisk Søjlegran, Nobilis Gran samt gamle flotte rækker med Selje-Røn og Bornholmsk Røn, og der blev  herudover fortalt om harer, ræve agerhøns og rådyr. En meget lærerig tur krydret med mange sjove anekdoter.

Østskoven 8. maj.

Fugletur til Værnengene og Tipperne den 27. april

En rigtig god tur i solskin for de 12 deltagere. Vi så overraskende mange fuglearter i store antal. Bl.a. 350 Brushøns , 4000 Bramgæs , 18 Store Kobbersnepper som fouagerede  ganske tæt på vejen, mange gule vipstjerter og Stenpikkere også helt tæt På bilerne. Ved Værn sande spiste vi madpakkerne . Her så vi 19 Skestorke til stor glæde for flere deltagere som fik en ny art! 2 Havørne rastede på engen . Efter et stykke tid lettede de og kom lige ind over deltagerne til stor glæde for alle. Ved Tipperhuset gik vi lidt rundt og så bl.a. Ringdrossel, Vindrossel og Misteldrossel og to Sølvhejrer. Der var udbredt utilfredshed med det nye High tech arkitekttegnet stålfugletårn. Udsigten fra tårnet var meget begrænset og trapperne meget stejle.

Vi sluttede af med kaffe og kringle på Nymindegab kro.  Alt i alt en vellykket tur.

Hedepleje i Marbækområdet d. 31. marts 2019

Ca 20 personer mødte op på denne forårsdag for at rydde den fredede Sjelborg Hede omkring vandskelssøen for uønsket opvækst. Børn og voksne tog fat, og det var som sædvanligt imponerende, hvad der blev udrettet. Bl.a. fyr, pil, birk og rynket rose blev fjernet i stor stil i en hyggelig atmosfære, afbrudt af tiltrængt kaffe og kagebord. En rigtig hyggelig dag i socialt fællesskab, hvor man virkelig kunne se, at man havde gjort en stor forskel.

Tur til Kærgård Klitplantage d. 17. marts 2019

Ca. 12 personer var klar til en frisk gåtur i Kærgård Klitplantage, hvor Flemming Davidsen, der har indgående kendskab til forureningssagen, ville give os en status på oprydningen af forureningen i klitterne ved Vesterhavet. Forureningen skyldes hovedsageligt dumping af spildevand fra Grindsted værket.

I perioden 1956-1973 blev næsten 300.000 tons giftigt spildevand kørt til området og deponeret i seks såkaldte gruber i klitterne mellem strandene i Vejers og Henne. Mængden svarer til indholdet af to tankbiler hver eneste dag året rundt i 17 år.

Spildevandet, der stammede fra produktion af bl.a. vitaminpiller og medicin, indeholdte kviksølv, cyanid, benzen, klorerede opløsningsmidler og andre stærkt giftige stoffer. Udsivning af stofferne til Vesterhavet har betydet badeforbud gennem mange år, og forbud mod ophold i de berørte områder.

I de sidste godt ti år har Region Syddanmark fjernet mere end 7.000 tons stærkt forurenet sand, slam og træ fra gruberne 1-4. Der arbejdes stadig på metoder for at fjerne yderligere stoffer bl.a. ved opvarmning af jorden, men der er stadig meget lang og dyr vej for at komme en af Danmarks største forureningskatastrofer til livs.