2023

Tur til Marbæk d. 25. september 2023

Claus Løth ledte de 9 fremmødte (der ret hurtigt blev reduceret til 7) rundt på en mindre tur i Marbæk-området, mens han engageret fortalte om områdets historiske udvikling fra starten, hvor sagfører E.M. Hansen opkøbte hedearealerne og selv stod for tilplantningen af dem i starten af 1900-tallet, frem til nutiden, hvor de store udfordringer er at holde de åbne områder fri for opvækst af buske og træer. Der bliver ganske vist græsset, men det er helt utilstrækkeligt med den nuværende indsats. Også de 3 store søers oprindelse og udfordringer blev belyst på underholdende vis.

Da turen startede kl. 18 foregik den sidste del i halvmørke. Mon tilrettelæggerne havde helt styr på årstiden.

Referent: Arne Krogh Clausen

Gåtur til Langli d. 26. august 2023

Alle 9 deltagere på turen var enige om, at det var en vidunderlig tur til Langli. Vejret var perfekt , vindstille og delvis overskyet. 600 sæler på Langli Flak gjorde stort indtryk. Vi så mange fuglearter. Vandrefalk der var i luftduel med en Rørhøg, 2 Havørne, endnu 2 Rørhøge, 45 Skestorke på relativt tæt hold og mange vadefugle bl.a. Hjejle, Hvidklire m.v. Fantastisk udsigt fra Langli højeste punkt og frokost var kulminationen.

Referent: Finn.

Tur til Grærup Langsø d. 10. august 2023

Vores guide, Kirstine Høgh Christiansen, startede med at tage os op i det lille udsigtstårn, hvor hun i pænt blæsevejr fortalte om især krondyrets situation i det vestjyske. Bl.a. om hvordan turister ved sommerhusene tankeløst fodrer dyrene, måske for at få et billede på nært hold. Hun overraskede os alle, da hun senere hev et kolossalt gevir ud af bilen og fremviste det for os. Hjorten var blevet trafikdræbt for et par år siden og geviret viste, at det drejer sig om en 10-ender, ca. 12 år gammel og vejer ca. 10 kg!

En havørn fløj forbi- derefter gik vi ad stien vest for søen. Herunder fortalte Kirstine om ulvens situation i Vestjylland. Man ved at der er etableret et par i området fra Skallingen og nordpå til  Nymindegab.

Undervejs sås flere sommerfugle: Dukatsommerfugl, Alm. Blåfugl, Lille Ildfugl og Randøjer. Vi endte med at bestige en høj klit, hvorfra man havde et fint overblik over området omkring søen. Vi kunne iagttage flere flokke,rudler af Krondyr, måske op til 100 dyr i alt.

Efter at Kirstine havde forladt os og en kort frokost kørte vi til Mosevrå Kirke og gik en lille tur i området overfor. Her har bæltekøretøjer kørt underlaget (sand) godt og grundigt i stykker, men det har haft en overraskende gunstig virkning på visse plantearters trivsel. Vi fandt store mængder af: Bruskbæger og Skorem og i et fugtigt parti: Klokkeensian i blomst og Benbræk, der var afblomstret.

Vi var 11 i alt, der nød nogle dejlige timer i fint vejr.

Referent: Arne Krogh Clausen

Aftentur til Alslev Ådal den 21. juni 2023

11 fra personer fra vores forening plus en gæst havde denne smukke, lune juniaften valgt at bruge et par timer på en vandretur i Alslev Ådal. For de fleste var det et dejligt gensyn, men for nogle var det en helt ny og særlig oplevelse at finde ud af, hvilken perle der gemte sig bag p-pladsen ved hovedvej 12.

Alslev Ådal er en af fire Natura 2000 områder i Esbjerg Kommune og dermed særlig beskyttet.

Alslev Å blev gravet op og enkelte større slyngninger rettet ud i 1966. Desuden blev der gravet en del grus nær vandløbet. Det gav anledning til at rejse en fredningssag for at sikre åen og dens omgivelser. Først i1977 faldt fredningen endelig på plads. Fredningen omfatter også det militære område ”Varde Sønderhede”.

I fredningen slås det fast, at der skal være offentlig adgang langs åens nordside. Det var den smalle sti  – sine steder nærmest ”urskovsagtigt”, vi fulgte med afstikkere ud i de tørre hedebakker. Desværre var det for usikkert at bevæge sig for langt ud i de våde områder.

I dag kan man selv fra de højeste punkter ikke se selve åen. Dertil er tilvæksten af pil m.m. blevet for stor. Det syn kunne man godt savne!

Solsorten, gransangeren, bogfinken og gærdesmutten m.fl. var meget aktive, – men denne aften var det primært botanikken, der var fokus på. Og der var rigtigt meget at se på. Floralisten lavet en uge i forvejen slog ikke til. Dels kan der ske meget på en uge (tørken havde også sat sine spor), dels var der mange øjne til at få øje på små og store vækster med tilsvarende bud på, hvad det kunne være. Til listen kunne bl. andet  tilføjes blåhat, gyldenris, vild gulerod, mosetroldurt, benbræk, eng gedeskæg, gederams, alm. firling og soldug.

 Både den traditionelle flora plus app`en på telefonen kom i brug undervejs. Det lykkedes desværre ikke at spotte nogle af de orkideer, som stedet ellers har været kendt for.

De mange græsser var svære at sætte korrekte navne på. Men jeg vil sent glemme den glæde/begejstring, en af deltagerne gav udtryk for ved at se en kamgræs for første gang!

Turleder og referent: Mona Hadrup

Holme Å ved Høllund Bro den 4. juni 2023

Det var en stor flok (21 personer), der denne smukke junidag deltog i turen i Holme Ådal.

Flere fra blandt andet Dansk Botanisk Forening havde også fået øje på turen, som samtidig blev en fin introduktion til Kyst-til-kyst stien, der strækker sig helt fra Blåvandshuk i vest til Vejle i øst og dermed følger både Varde Å, Holme Å og Vejle Å.

Vi fulgte således Kyst-til-kyst stien på en kortere strækning med afstikkere ud i det smukke, varierede landskab med både mose, eng og hedestrækninger. Undervejs delte biolog Inge Nagstrup ud af sin store viden om planter og insekter.

Med så mange naturtyper blev artslisten meget lang. Indimellem dannede planterne et helt farveorgie. Særligt indtryk gjorde nok de store tuer med topstar, de mange majgøgeurter, pletten med engblommer, mosetroldurten langs stien, vandranunklerne og anemonerne, der stadig var i blomst og dukkede op alle vegne.

Vi var også så heldige at se både grøn køllesværmer, brunlig perlemorssommerfugl, sortmåler, okkergul randøje, brun sandspringer og rød vandnymfe. Dertil hørte vi både gransanger, løvsanger, tornsanger, skovpiber og musvit.

Mon ikke mange fik lyst til at vende tilbage til Holme Ådal, når lyngen blomstrer og tranebærrene, blåbærrene, tyttebærrene og sortebærrene (revling) er modne?

Referent: Mona Hadrup

Tørning Mølle og Hindemade den 13. maj 2023

Turen var et samarbejde mellem NaturSV og DOF/SØ med bestyrelsesmedlem Kurt Storgaard som leder. Vi var 7 deltagere fra NSV og 8 fra DOF. Turen startede ved Tørning Mølle, hvor vi især spejdede efter Bjergvipstjert, men desværre ikke fik den at se (nogle var heldige at høre dens kald). Derimod så vi 2 halemejser boltre sig i en Taks-busk ikke langt fra, hvor vi stod. Desuden er det værd at nævne planterne Uldhåret Ranunkel og Tandrod, som vi både så her og senere ved Hindemade. Begge planter er fraværende i Vestjylland. Vi besteg borgbanken, hvor der tidligere har ligget en borg og et toldsted, og hvor en venlig sjæl har plantet forskellige træer, som i dag har en fantastisk fremtoning, bl.a. Hængebøg, Blodbøg, Kastanie, Grå-poppel m.fl.

Vi fortsatte derefter til Christiandals vandkraftanlæg, hvor det lykkedes at se op til flere Bjergvipstjerter.

Efter frokost kørte vi til Hindemade, hvor vi gik fra P-pladsen til fugletårnet på den modsatte side i Pamhule Skov. Foruden en stor flok Grågæs (med unger) kunne vi iagttage bl.a. Hvepsevåge, Lille Præstekrave, Klyder (nogle yngler på den langstrakte ø i søen) sammen med Fjordterner, Knopsvaner m.fl. På vej tilbage til bilerne hørtes en Sortspætte i skoven.

Alt i alt en meget vellykket tur i pragtfuldt vejr.

Referent: Arne Clausen

Vandretur på Fanøs nordspids, Grønningen, den 13. maj 2023

Vejret var perfekt og kunne ikke være bedre. Let vind fra øst og sol fra en skyfri himmel. Vi var 8 deltagere, endda 2 som kom helt fra Vejle. Der var rigtigt mange fugle at se på bl.a. 14 Traner, 6 Skestorke , 500 Knortegæs, mange kobbersnepper og strandskader og hundredvis af havterner i indhegningen. Vi så desværre ingen Dværgterner. Alt i alt en meget vellykket tur, som gjorde deltagerne rigtigt godt udmattede efter de 12 km i ujævnt terræn.

Referent: Finn Madsen

Tur til Højen Å den 6. maj 2023

Vejrudsigten lovede regn om formiddagen i Vejle-området, men det blev heldigvis acceptabelt opholdsvejr med lidt finregn på et tidspunkt.

De 12 deltagere med Finn Lillethorup som guide gik en tur omkring en del af Højen Å. Det meste af tiden med fokus på hvilke planter, der havde formået at vokse frem i det kolde forår. Det blev til i alt en del arter, bl.a. Maj-Gøgeurt (en enkelt i blomst), Pyramide-læbeløs, Alm. Mjødurt, Lund-Fladstjerne, Forskelligfarvet Forglemmigej m.fl.

Fugle så og hørte vi ikke meget til, måske fordi vi for det meste kikkede nedad, men vi så da en flot Broget Fluesnapper (hun) og hørte en Grønspætte i det fjerne. Til sidst havde Finn et es i ærmet nede ved selve åen: her fandt han et par sten på bunden og i bakken så vi utroligt nok et par eksemplarer af den meget sjældne døgnflue, Rhithrogena germanica. Bedre kunne turen ikke slutte.

Referent: Arne Krogh Clausen