Nørholm Skov den 5. juni

Nørholm Skov ligger på skrænterne ned til Varde Å og er en urørt skov med masser af dødt ved og blandede træer. Jordbunden er stedvis frodig med en for Vestjylland usædvanlig flora. Turleder Carsten Mathiesen kender skoven rigtig godt og kunne fremvise bl.a. orkidéen Ægbladet Fliglæbe og lokale sjældne arter som Kærmysse, Aks-Rapunsel, Kæmpe-Svingel, Nyrebladet Ranunkel og Akselblomstret Star i den sydlige del af skoven.
Efterfølgende kørte vi til den nordlige del af skoven, hvor der er nogle interessante ådalsskrænter med bl.a. Tjærenellike og Kornet Stenbræk. Her var der også et udsigtspunkt med et flot vue ud over Varde Ådal og hvor de 14 deltagere kunne nyde den medbragte kaffe.
Aks-Rapunsel studeres.
Aks-Rapunsel studeres