Tur til Halk Skydeterræn

Lørdag d. 11. maj 2024 kl. 9-ca. 15.

Halk Skydeterræn ligger syd for Haderslev ud til Lillebælt. Området har siden 1850 været afgræsset med kvæg og bliver ikke gødsket. Det betyder, at der findes en rig overdrevs-og strandengsflora. På overdrevet findes en tusindtallig stor bestand af den sjældne Opret Kobjælde. Her finder vi også den endnu mere sjældne Salep-gøgeurt, som kun findes to steder i Jylland. Derudover vokser Alm. Mælkeurt, Kattefod, Tjære-nellike og Vår-vikke på overdrevet. På strandengen findes et rigt fugleliv og måske er vi heldige at se en Strand-tudse. På kystskrænterne lever Markfirben og hvis vejret er godt, vil der være mange bier, biller og andre insekter.

Turleder: Inge Nagstrup
Mødested: Grønttorvet kl. 7.30 eller ved skydeterrænet, der ligger for enden af en sidegren til vejen Brunbjerg.
Pris ved samkørsel: 130 kr.
Tilmelding: senest d. 9. maj kl. 20 til Inge Nagstrup, ingenagstrup@gmail.com eller tlf. 21644401.