Ål Præstesø og Årrild Sø den 8. august 2015

Ål Præstesø v. Oksbøl er oprindeligt en næringsfattig  hedesø, også kaldet en  lobeliesø. Dræning og tilførsel af spildevand gjorde, at søen ændrede karakter og de sjældne grundskudsplanter som lobelie og strandbo forsvandt i 1970’erne.  Søen blev restaureret af to omgange i 1997 og 2000, hvilket betød, at de sjældne planter kom tilbage.  På vores tur lykkedes det dog ikke at finde lobelie, men strandbo trives sammen med arter som søpryd, flydende kogleaks og mangestænglet sumpstrå. I vestenden af søen så en vi stor bestand af liden blærerod og i kærene rundt om søen kiggede vi nærmere på bl.a. tørvemosser,  rundbladet soldug og liden ulvefod. Vi hilste også på ”Kejseren” – stor kejserguldsmed, sammen med en masse hedelibeller og blå mosaikguldsmed. Højt over søen svævede et par hvepsevåger.
Efter frokost besøgte vi Årrild Sø v. Vejers, som ligeledes er en næringsfattig sø. Her findes en spændende vegetation med bl.a. søpryd, spæd pindsvineknop, flydende kogleaks og klokke-ensian. Højdepunktet var dog lægeiglen, som fluks kom svømmende til i stort antal, når man gik ud i det lave vand. Det var godt at have støvler på – ellers ville de have suget sig fast på benene!
Carsten Mathiesen og Inge Nagstrup ledede turen på denne lune og solbeskinnede augustdag.
Marie fortæller om tørvemosser ved Ål Præstesø.
Marie fortæller om tørvemosser ved Ål Præstesø.