Referat generalforsamling 2020

REFERAT AF GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 2020 KL. 19-21.30 PÅ HOVEDBIBLIOTEKET I ESBJERG, MØDELOKALE 1.

  1. Bestyrelsens beretning: Kasserer Anne Grete forestod beretningen. Der blev udbudt 14 arrangementer i år 2019.
  2. Foreningens regnskab: Regnskabet for år 2019 viste et overskud på kr. 404,01 og en kassebeholdning på kr. 9069,93.
  3. Valg af bestyrelse: Genvalg til Carsten Mathiesen og Finn Madsen. Suppleant: Arne Krogh Clausen.
Genvalg til revisor Tove Porskjær og revisorsuppleant Bertel Prinds.
  1. Indkomne forslag: Ingen.
  2. Fastsættelse af kontingent: Ingen ændring, kontingent derfor fortsat kr. 100.
  3. Eventuelt: Dækning af kørselsudgifter til ekskursionsmålene blev drøftet, videre behandling tages op på kommende bestyrelsesmøde. Udover de sædvanlige udsendte fysiske turprogrammer til medlemmerne vil webmaster arbejde på, at turprogrammerne også lægges på hjemmesiden med henblik på, at besøgende på hjemmesiden kan downloade/dele turprogrammet.
Efter generalforsamlingen holdt Karin Gustausen et meget inspirerende billedforedrag om sin eksklusive tur til Brasilien med utroligt flotte fotos af og spændende fortællinger om fuglene og dyrene.