Klostermølle ved Mossø den 30. maj 2015

9 deltagere havde sat hinanden stævne til turen i det midtjyske, og det blev en udbytterig og spændende tur til en lokalitet, som var ny for flere af deltagerne.
Turen blev kyndigt ledet af Jan Kjærgaard fra Naturstyrelsen og foregik i området omkring Klostermølle Naturcenter, hvor vi fik set både planter, fugle og dyr i øvrigt. Blandt planterne er det værd at nævne en stor bestand af Kornet Stenbræk og Dag/Aftenpragtstjerne (en hybrid) på skrænten ned mod søen. Senere sås på engarealet ud for Naturcentret en stor bestand af Majgøgeurt, stadig i flot blomstring.
Af fugle kan nævnes: en Rød Glente sås over skoven på den modsatte bred af søen, ved Naturcentret sås Isfugl meget flot i flugt langs kanalen og nogle så den også sidde på en gren, hvorfra den dykkede ned i vandet efter føde. Desuden sås Bjergvipstjert og Grå Fluesnapper samt en del spætmejser. Mange fuglestemmer, hvoriblandt en Nattergal udsendte nogle få strofer.
Efter frokost forsøgte vi på egen hånd at gå op til Sukkertoppen, men en manglende skiltning gjorde at vi endte et forkert sted og måtte returnere til P-pladsen med uforrettet sag.
Guide Jan Kjærgaard viser et insekt frem
Guide Jan Kjærgaard viser et insekt frem