På flagermusjagt i Esbjerg

Fredag den 7. september kl. 19

Én af Danmarks førende eksperter inden for flagermus, biolog og konsulent Julie Dahl Møller, indleder aftenen med et spændende foredrag om flagermusenes fantastiske liv. Efter pausen og et lille traktement går vi sammen med Julie ud i den tilstødende Vognsbølpark og lytter efter flagermus med flagermus detektorer, som kan opfange ultralydene fra de jagende flagermus.
Turleder: Julie Møller Hansen.
Mødested: Grønttorvet i Esbjerg kl. 18.45 eller Esbjerg Konferencehotel, Stormgade 200, 6700 Esbjerg.
Tilmelding: Senest onsdag den 5. september kl. 20 til Carsten Mathiesen, cm@egonline.dk eller tlf. 28288836.