Referat Generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling d. 19. februar 2014

Tilstede var 22 medlemmer

  1. Under formandens beretning blev nævnt, at medlemstallet nu er på ca. 75 efter en nøje gennemgang af betalende medlemmer.
  2. Der blev i 2013 tilbudt 10 arrangementer og alle blev gennemført med fra 5 til ca. 25 deltagere. Igen var nogle planlagt i samarbejde med DOF/Sydvestjylland. Et af arrangementerne var et foredrag om Esbjerg Kommunes naturplaner ved Mads A. Sørensen, hvor også DOF og DN var inviteret.
  3. Foreningens regnskab viste et underskud på 2.875 kr., der skyldes en større udgiftspost til vores nye hjemmeside, og som har været en engangsudgift. Beholdningen pr. 31.12.2013 var på 5.362 kr.
  4. Valg til bestyrelsen: Arne Clausen, Anne Grete Meander og Elsebeth Jørgensen var på valg. De to første blev genvalgt, mens Elsebeth ønskede at udtræde af bestyrelsen. Mona Hadrup bliver ny repræsentant mens Finn Madsen blev valgt som suppleant. Elsebeth blev takket for mange års indsats i bestyrelsen.
  5. Indkomne forslag: intet.
  6. Beslutning om nye vedtægter: På grund af Esbjerg Kommunes krav til vedtægterne, hvis en forening ønsker at få andel i de kommunale faciliteter (bl.a. leje af lokaler), så forelagde bestyrelsen et forslag til nye vedtægter, som blev vedtaget og som kan ses på hjemmesiden.
  7. Kontingent: det blev vedtaget, at kontingentet fortsat er 100 kr. for et personligt medlemskab, mens familiemedlemskabet afskaffes (p.g.a. vedtægtsændringerne).
  8. Eventuelt: intet.

Efter generalforsamlingen viste Ragnhild Skov billeder fra en tur til Galapagos og Amazonas i 2013.