Cykeltur til Sønderho Strandsø den 28. maj

Det blev en rigtig fin dag for de 7 deltagere i cykelturen næsten Fanø rundt: både et fantastisk dejligt cykelvejr og desuden en mængde fine oplevelser.
På cykelstien mod Sønderho iagttog og hørte vi adskillige fugle, især små sangere som løv-,gran-, torn-og gærdesanger, mejser (musvit, sortmejse), stor flagspætte, rødstjert, skovpiber, fuglekonge og som rosinen i pølseenden: en meget flot gulbug, der sang vedvarende i en busk lige ved siden af stien, og som i øvrigt var ringmærket.
Ved Sønderho Strand sås/hørtes også en del fugle som: skægmejse, rørdrum (sås også kortvarigt flyve op fra rørsumpen), vandrikse, sortstrubet bynkefugl (både han og hun), rør- og sivsanger, blåhals, gøg og rørhøg. Langt ude over vaden sås store flokke af Lille Kobbersneppe (dog svært at erkende).
Spændende planter var der også mange af, f.eks.: trævlekrone, gul frøstjerne, engtroldurt, forskellige star-arter, gul iris, engkabbeleje og bladrosetter af gøgeurter (et enkelt lille eksemplar af majgøgeurt i blomst).
Derefter gik turen til Strandsøen ca. 3 km nord for nedkørslen, hvor historien bagved ørreddammene blev fortalt, og hvor frokosten blev indtaget. Der var ikke mange fugle i søen bortset fra et par ynglende strandskader. Men i rørsumpen omkring stedet hørtes rørdrum og rørhøgen fløj forbi.
Turen sluttede på Pælebjerg, hvor Per og Tove meget flot serverede kager, mens vi så og hørte løvsangere og gråsiskener omkring.
Alt i alt blev det en dejlig dag på Fanø.
Ledere: Finn Madsen og Arne Krogh Clausen

Stop ved gulbug