Referat generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling d. 19. februar 2015

 

Til stede var 25 medlemmer.

 

  1. I beretningen blev det nævnt at foreningen har ca. 50 betalende medlemmer på det pågældende tidspunkt. I 2014 blev der tilbudt 12 ture, heraf to ture i samarbejde med DOF/Sydvestjylland og en tur i samarbejde med Dansk Botanisk Forening. Deltagerantallet har varieret fra 5 – 20. En enkelt tur måtte aflyses p.g.a. for få tilmeldinger.
  2. Foreningens regnskab viste pr. 20. januar et overskud på 867,22 kr., mens beholdningen var på ca. 6000 kr. Alt i alt et tilfredsstillende resultat efter sidste års underskud.
  3. På valg til bestyrelsen var Ragnhild Skov, Inge Nagstrup og Mona Hadrup samt som suppleant Finn Madsen. Alle blev genvalgt. Også revisorerne Vibeke og Niels Schulz blev genvalgt.
  4. Indkomne forslag: intet.
  5. Fastsættelse af kontingent for 2015: det blev vedtaget at fastholde det samme kontingent samt at fjerne turafgiften (10 kr.).
  6. Eventuelt: intet.

Efter generalforsamlingen holdt Jens Ole Byskov et spændende foredrag ledsaget af billeder fra en af sine ture til øer i havet syd for New Zealand.