Sølsted Mose og Magisterkogen

Lørdag d. 1. juni 2024 kl. 7- 14.

To gammelkendte lokaliteter. Det er ynglefuglene, der er i fokus på denne tur. I Sølsted Mose yngler bl.a. Rødrygget Tornskade, Trane, Dobbeltbekkasin, Sortstrubet Bynkefugl. Måske hører vi Plettet Rørvagtel. Magisterkogen er kendt for flere par ynglende Savisangere, mange par Blåhals m.v. Og så er der alle ænderne, bl.a. Atlingand.

Husk kikkerten og medbring en madpakke og drikke.
Turleder: Finn Madsen
Mødested: Grønttorvet kl. 7.
Pris ved samkørsel: 110 kr.
Tilmelding: senest d. 30. maj kl. 20 til Finn Madsen, ornitfinn@hotmail.com eller tlf. 30116287.