Referat generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamlingsmøde d. 27. februar 2018

Til stede var 15 medlemmer.

  1. Foreningen har i øjeblikket ca. 50 medlemmer.

Vi tilbød 11 ture, hvoraf 3 blev aflyst, dels pga. for få tilmeldinger og dels pga. dårligt vejr.

3 af turene blev afholdt  i samarbejde med DOF, DN og Botanisk Forening.

Antallet af deltagere har typisk ligget på 8-10.

Inge Nagstrup blev takket for fortsat at ville bestyre hjemmesiden.

  1. Foreningens regnskab viste et underskud for 2017 på: 1903 kr. Dette skyldes primært en stor udgift til flerdagsturen til Møn og betaling for guiden. Desværre har deltagerbetalingen ikke levet op til den aftalte pris, og dette må forbedres en anden gang.

Trods underskuddet har vi en beholding på: 8333 kr.

  1. På valg var Arne Krogh Clausen og Anne Grete Meander og begge blev genvalgt. Da Arne valgte at stoppe som formand, blev det bekræftet, at Carsten Mathiesen indtræder som ny formand.

Revisor Vibeke Schulz blev genvalgt.

  1. Indkomne forslag: ingen.
  2. Kontingent: det blev vedtaget at fortsætte med samme kontingent: 100 kr.
  3. Eventuelt: Arne blev takket for sin indsats som formand siden 2009.

Per Poulsen tilbød at oprette en Facebook-gruppe for interesserede medlemmer.

Efter generalforsamlingen gav Ragnhild Skov en levende beretning om sin tur til Diskobugten, Grønland i 2016.