Møde om Nationalpark Vadehavet den 4. november 2015

Årets sidste arrangement havde fokus på Vadehavet, der i 2010 blev indviet som Nationalpark og blot fire år senere også blev optaget på UNESCOs liste over verdensarv. Status som verdensarv er den højest mulige anerkendelse, der kan gives til et naturområde. Noget at være stolt af og værd at blive mindet om! Projektkoordinator John Frikke øste af sin store viden om området. Vi hørte om baggrunden for Nationalparken, om opbygningen af selve styringsapparatet bag, om samarbejdet med de mange forskellige interessegrupper, om finansieringen, om målsætninger og visioner. Nationalpark Vadehavet handler også om kultur, friluftsliv, turisme, undervisning og formidling, men for de o. 25 deltagere, heriblandt også medlemmer af DN og DOF, var det nok ekstra spændende at høre om konkrete tiltag som fx.:
  • forbedringen af Sneum Digesø til gavn for fuglelivet
  • etableringen af Sønderho Strandsø, hvor der tilbage i 1957 havde været forsøg med ørreddamme
  • arbejdet med at sikre  ensianblåfuglen, strandtudsen og sortternens overlevelse
  • gåseforvaltningsplanerne
  • planerne om etablering af “Græsningsselskab Vadehavet”
  • forbedringerne af naturindholdet i klæggravsarealerne
  • reguleringen af prædatorer (ex. ræve)
Der blev desværre ikke tid til efterfølgende diskussion og debat. – Til gengæld var der tid til at svare på spørgsmål fra salen undervejs.  – Og så var det populært, at tilhørerne til sidst kunne forsyne sig med diverse plakater og aktuelle publikationer om Vadehavet!