Projekt Trivsel

NaturSydVest og Esbjerg Kommune indledte i 2021 et “Projekt trivsel” samarbejde med det sigte at øge biodiversiteten i Esbjerg Kommune. Projektet indebærer udplantning af busketter i Esbjerg Kommune med i alt 3.000 buske og træer, som alle er hjemmehørende i Danmark, er rigt blomstrende, bærer spiselige frugter samt er gode fødesøgningssteder, redesteder og skjulesteder for insekter, fugle og dyr. Projektet bringer mere liv ind i byerne og bidrager med forskønnelse og bedre trivsel for dyr, fugle og mennesker. Første udplantningssted ved ved Lergravsparken, hvor medlemmer af NaturSydVest og elever og lærere fra 4.A fra Danmarksgade Skole hyggede sig med at udplante en masse buske og træer. Forud var der taler af Mona Hadrup fra NaturSydVest bestyrelsen og af udvalgsformand Søren Heide Lambertsen, og efterfølgende var der velfortjent traktement. Meget stor tak til Esbjerg Kommune for deres imødekommenhed, samarbejdsvilje og professionalisme i forbindelse med dette projekt om at bringe mere natur og biologisk mangfoldighed ind i kommunes byer. 

Nedenfor ses billeder fra arrangementet den 3. november 2021. Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Skoleelever fra 4.A på Danmarksgade skole er parate sammen med medlemmer fra NaturSydVest til at gå i gang med udplantningen af træer og buske ved Lergravsparken på hjørnet af Grundtvigs Alle og Gl. Darumvej.
Færdigt arbejde, her er den ene af de 3 busketter tilplantet. Nu skal træerne og buskene bare vokse op og blive til flotte busketter med blomster og bær til gavn for biodiversiteten samt til glæde for dyr, fugle og mennesker.
Bestyrelsesmedlem i NaturSydVest Mona Hadrup holder tale om projekt Trivsel og samarbejdet med kommunen, flankeret af udvalgsformand Søren Heide Lambertsen
Flotte opstillede infotavler, hvor kommunen fortæller om Projekt Trivsel
Flotte opstillede infotavler, hvor kommunen fortæller om Projekt Trivsel