Referat generalforsamling 2021

Referat generalforsamling 2021 den 29. juni kl. 19.00 – 21.00 på Hovedbiblioteket i Esbjerg

Udsættelsen af generalforsamlingen fra den 1. marts til den 29. juni blev meddelt på foreningens hjemmeside plus meldt ud til medlemmer, der står på reminderlisten. 9 personer deltog i årets generalforsamling. (En person var med via ”nettet”) Arrangementet med fotograf Eva Foss Henriksen blev aflyst.
  1. Bestyrelsens beretning: Foreningens kasserer, Anne Grete Meander forestod beretningen.
    Turene foråret 2020 måtte aflyses på grund af coronarestriktionerne. Til gengæld blev alle
    efterårets 7 arrangementer gennemført med mellem 7 – 12 deltagere. Referater fra de fleste af     
    turene kan læses på foreningens hjemmeside.
    Beretningen blev godkendt.
  1. Foreningens regnskab: Regnskabet viste et lille overskud på 334 kr. Udgifter til turledere m.v.
     holdes nede, fordi flere arrangementer afholdes i samarbejde med andre foreninger. 51 personer
     har betalt kontingent. Endnu flere står på medlemslisten og har fået tilsendt program. Coronaåret
     har ifølge bestyrelsen krævet/kræver en særlig medlemsservice.
     Regnskabet blev godkendt.
  1. Valg af bestyrelse: Genvalg til Anne Grete Meander og Mona Hadrup og Arne Krogh Clausen.
    Sidstnævnte bliver herefter alm. bestyrelsesmedlem og overlader suppleantposten til nyvalgte
    Svend Hadrup.
    Ragnhild Skov fik en stor tak for sit arbejde i bestyrelsen igennem rigtigt mange år.
    Revisor Tove Porskjær og revisorsuppleant Bertel Prinds fortsætter på deres poster.
  1. Indkomne forslag: Et forslag fra Claus Nielsen om at reminderlisten fra at være en frivillig
    ordning skal være en ordning, man automatisk kommer med i, når man bliver medlem og har
    betalt kontingent blev ikke vedtaget. Bestyrelsen foretrækker den frivillige ordning og henviser
    til, at der på bagsiden af turfolderne gøres opmærksom på ordningen om at få en påmindelse i 
    god tid inden et arrangement. Lige nu har 24 oplyst deres mailadresse til brug for reminderlisten.
  1. Fastsættelse af kontingent: Et medlemskab koster fortsat 100 kr./pr. Person.
  2. Evt. ”Hvad gør man, hvis man finder døde rovfugle eller andre fugle (muligvis forgiftede) eller
    andre døde dyr?”. – Claus Nissen har undersøgt spørgsmålet og udarbejdet en oversigt med
    relevante informationer og links. – se nedenstående link:
 
Fund af doede dyr i naturen juni 21