Tipperne og Værnengene

Lørdag d. 27.april 2024 kl. 7.30-14.

Tipperne og Værneengene er kendte for fuglelivet og de imponerende vidtstrakte enge,som efterhånden er en sjældenhed i Danmark. Det er arter som Gul Vipstjert, Stor Kobbersneppe, Viber, Hjejler, Brushøns og diverse ænder og gæs og måske Havørn og Vandrefalk, der er i fokus på turen.

Det er en stor fordel at medbringe kikkert på turen.
Medbring madpakke og drikkevarer.
Turleder: Finn Madsen
Mødested: Grønttorvet kl. 7.30
Pris ved samkørsel: 75 kr.
Tilmelding: senest d. 25. april kl. 20 til Finn Madsen, ornitfinn@hotmail.com eller tlf. 30116287.