Botanisk tur til Bolderslev Skov og Bjergskov

Lørdag d. 22. juni 2024 kl. 10-16.

Bolderslev skov har været urørt skov i over 15 år og rummer en artsrig og afvekslende plantevækst med træer som Lind (både Småbladet og Storbladet), Eg, Bøg, Rødel mfl. Derudover planter som Engblomme, fire arter af orkideer og Uldhåret Ranunkel.
Efter en rundtur køres til Bjergskov, der ligger øst for Hostrup Sø. Bjergskov er et overdrevs område, der indeholder flere natur- og kulturhistoriske seværdigheder, bla. I form af strøsten fra istiden og stendiger. Området var tidligere skovdækket og rummer planter som Guldblomme og måske Bakke-Gøgelilje og Bibernelle. Derudover er overdrevet levested for mange sommerfugle og sjældne vokshatte.

Turleder: Martin Reimers, tidligere ansat som skovfoged i Naturstyrelsen Sønderjylland og som har et indgående kendskab til området.
Mødested: Grønttorvet kl. 8.20 eller vejkant overfor Bolderslevskovvej 61, 6392 Bolderslev.
Pris ved samkørsel: 130 kr.
Tilmelding: Senest d. 20. juni kl. 20 til Arne Krogh Clausen, a.clausen@esenet.dk eller tlf. 21304703.
Turen afholdes i samarbejde med Botanisk Forening/Fynsafdelingen.