Besøg på nedlagt landbrug hos Gert Rasmussen ved Agerbæk

Lørdag d. 25. maj 2024 kl. 10- 15.

Gerts landejendom på 32 tdr. er udlagt som naturgrund, hvoraf 20 tdr. er skov med to søer.
Gert vil tage os på en rundtur på ca. 2 km. Der er en rig flora med bl.a. gøgeurter og et tilhørende insektliv.
Der er to søer med bl.a. vandsalamander og grunden har dagligt besøg af krondyr. Ulven har også været der.

Turleder: Svend Hadrup
Mødested: Grønttorvet kl. 9.30 eller på adressen Debelvej 57, Agerbæk kl. 10.
Medbring madpakke.
Pris ved samkørsel: 50 kr.
Tilmelding: senest 23. maj til Svend Hadrup, svend@hadrup.dk eller tlf. 75121158.