2012 og tidligere

Naturhistorisk tur til Øland i Sverige, 30. maj – 3. juni 2012

Der er udarbejdet en turrapport med lokalitetsbeskrivelser og artslister.

Ølandsrapport

 

Botaniktur
til Fanø den 11. august 2012

Turleder Søren Vinding viste på en flot sensommerdag
nogle spændende lokaliteter frem på den sydlige halvdel af Fanø. Ved Sønderho
Strand så vi i de yderste klitter de sjældne arter, strand-hornskulpe,
klit-natlys og sand-pileurt. I ekstremrigkæret blev fine bestande af leverurt,
klit-vintergrøn og sump-hullæbe besigtiget. I klitlavninger længere inde på øen
kiggede vi efter den sjældne orkidé hjertelæbe og det lykkedes os at finde
indtil flere små bestande. Derudover var der mange liden ulvefod, rundbladet
soldug, liden soldug, mangestænglet sumpstrå m.fl. i lavningerne. I
Paradisdalen så vi blomstrende klokke-ensian – enkelte med æg fra
ensianblåfugl.

Alt i alt en dejlig dag for de 12 deltagere.

 

Øland, Anne Grethe fotografere frueskoen

På vandring i klitterne ved Sønderho.

Søren fotograferer en gruppe af orkidéen hjertelæbe.


Hjertelæbe