Tur til Gudenåens og Skjernåens udspring den 18. juni

Naturvejleder Torben Bøgeskov ledte de syv turdeltagere rundt på det store vandskel. Her så vi bl.a. nærmere på Gudenåens og Skjernåens udspring, som ligger med få hundrede meters mellemrum. Vi kiggede også på de gamle badebassiner, som er rester fra offentlige bassiner fra 1930’erne. Desuden gik vi gennem skovområder, bl.a. Koutrup Skov, og hørte om Naturstyrelsens strategier for urørt skov. Skovene bliver konverteret til ren løvskov (dog beholdes skovfyr og ene). Naturstyrelsen sørger i øvrigt for afgræsning af de lysåbne områder, så de ikke gror til i skov.
Der var et rigt dyre- og planteliv i området. Vi blev flankeret af et større fuglekor: skovpiber, munk, løvsanger, gransanger, rødstjert og mange flere. Vi hørte endvidere kald af grønspætte og sortspætte. I engene så vi dobbelt-bekkasin og orkideerne Plettet- og Maj-gøgeurt.
Efter frokost gik vi på egen hånd en fin tur ned til Rørbæk Sø og havde undervejs nogle skønne udsigter over det smukke landskab.