Referat Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamling 2022 den 10. februar kl. 19.00 – 21.00 på Hovedbiblioteket i Esbjerg

Ordstyrer: Svend Hadrup

Referent: Mona Hadrup

1.

Bestyrelsens beretning v. Anne Grete Meander, foreningens kasserer

AGM mindede om, at seneste generalforsamling fandt sted den 29. juni 2021– flyttet fra den 1. marts på grund af coronarestriktioner.  I foråret 2021 blev tre af fem ture/arrangementer gennemført.

Til gengæld blev alle efterårets ture gennemført med mellem 10 – 15 deltagere. Referater fra turene/arrangementerne kan læses på foreningens hjemmeside.

NaturSydvest stod desuden i samarbejde med Esbjerg Kommune/Vej & Park og på initiativ af formand Carsten Mathiesen bag et projekt, hvor der forskellige steder i Esbjerg Kommune blev plantet i alt 3000 buske og træer.

Der var tale om hårdføre arter hjemmehørende i Danmark – rige på pollen og nektar, godt for biodiversiteten i byområderne. Ved det første arrangement den 3. november 2022 – ved Lergravsparken i Østerbyen- deltog en 4. klasse fra Danmarks Gades Skole sammen med deres to lærere. Desuden deltog mange af foreningens medlemmer. Der var ros til Vej & Park for planlægning og gennemførelse af formiddagen.

Veluxfonden støttede projektet med 70.000 kr.

Beretningen blev godkendt.

2.

Foreningens regnskab v. Anne Grete Meander, foreningens kasserer

Regnskabet viser et overskud på 622 kr./balance 15.203 kr.. Der står 75 personer på medlemslisten. 58 har betalt kontingent.

Regnskabet blev godkendt.

3.

Valg af bestyrelse og revisorer

Genvalg af Carsten Mathiesen og Finn Madsen til bestyrelsen

Genvalg af suppleant Svend Hadrup

Genvalg af revisor Tove Porskjær og revisorsuppleant Bertel Prinds

4.

Indkomne forslag

Ingen

5.

Fastsættelse af kontingent

Et medlemskab koster fortsat 100kr. pr. person

6.

Evt.

Thyge Kristensen, nyt medlem fortæller om en gruppe (Biodiversitetgruppen), der de seneste par år har arbejdet med biodiversitet. Gruppen har haft kontakt til politiske partier, Esbjerg Kommune, Lokalråd og en række enkeltpersoner. Der er ikke nogen bestyrelse, der er ikke skrevet referater og ikke taget beslutninger. Der var en kort drøftelse af indlægget. Skal der dannes en forening, en borgergruppe (der henvises til erfaringer fra Vejen Kommune) eller skal gruppen være en niche til en anden grøn organisation? Gruppen har indkaldt repræsentanter fra forskellige foreninger til et møde i februar.

NaturSydVest´ nuværende vedtægter matcher ikke Biodiversitetgruppen.

Der var ros til ”det flotte program” – og udtrykt tilfredshed med, at programmet eksisterer i en papirudgave. At få det i hænderne kan inspirere til et medlemskab af NaturSydVest, som ikke mange kender til!