2017

Svampetur i Starup Plantage den 1. oktober 2017

9 deltagere mødte denne dejlige solbeskinnede dag op i Starup plantage, mange med håb om at hjembringe gode spisesvampe.

Vores meget kompetente guide Niels Eg Poulsen ledte os gennem skoven alt i mens svampenavne, deres kendetegn, spiselighed og svampeanekdoter blev udøset med rund hånd.

Skoven diskede gavmildt op med store mængder pigsvampe og tragtkantareller foruden andre gode spisesvampe som Brunstokket Rørhat, Blomkålssvamp, Alm. Kantarel, Punktstokket Indigo-rørhat og Karl Johan samt en masse andre svampe.

Alt i alt en meget lærerig og hyggelig tur, hvor deltagerne kunne drage hjem med store partier delikate spisesvampe.

Varde Ådal den 17. august 2017

Turleder Niels Eg Poulsen guidede de 9 fremmødte omkring det naturplejede areal, hvor der kyndigt og inspirerende blev fortalt om baggrunden for og resultatet af kreaturafgræsningen. Der var desuden rig lejlighed til at suge indtryk til sig fra den flotte natur med blomster i sensommerflor, træ- og jordboende spiselige og ikke spiselige svampe. Der blev blandt andet forevist birkeporesvamp, rødmende fluesvamp, foranderlig skælhat samt birke skørhat og blandt planter iagttoges bl.a. nikkende brøndsel, kæmpe balsamin, alm. skjolddrager, gifttyde og knoldet brunrod.

Efter den givende rundtur blev indtaget kaffe og hjemmebagt kringle – lavet med kærlighed.

Botaniktur til Assenbæk Mølle og Letbæk Møllesø den 5. august 2017

13 medlemmer mødte op på denne dejlige tørvejrsdag.

Turen ved Assenbæk Mølle førte os forbi søer, blandingsskov, egekrat, hedeareal, væld og og kær. Den spændende flora og fauna blev inspiceret. Der blev registreret bl.a. Grønspætte, Småbladet Milturt, Skov-Padderok og utallige Benbræk, og der blev taget for sig af de mange slags spiseklare bær (Ribs, Mosebølle, Revling, Hindbær og Blåbær).

Efterfølgende vandrede vi en tur om den smukt beliggende Letbæk Møllesø. Her kunne vi iagttage bl.a. gæs, andefugle, Kambregne og Flydende Kogleaks.

Turen sluttede med udendørs kaffe og kage på Hodde Kro.

Assenbæk
Assenbæk.

Sølsted Mose og Ålbæk Skydeterræn den 17. juni 2017

I strålende solskinsvejr guidede projektleder Ole Ottosen fra Tønder Kommune 9 deltagere rundt i Sølsted Mose og gav et godt indblik i de udfordringer, der er, når en mose skal genoprettes, og når en så sjælden fisk som dyndsmerling skal sikres gode levevilkår. Erfaringer herfra bliver brugt ved andre aktuelle naturgenopretningsprojekter som Draved Kongsmose ved Løgumkloster og Store Vildmose i Nordjylland, fortalte han.

På turen gennem mosen udnyttede deltagerne mulighederne for at se på insekter, botanisere og kigge efter fugle.

En ikke-komplet liste over fugle og planter blev udleveret på forhånd.

Størst opmærksomhed fik nok rørhøgen, som svævede vedholdende over terrænet og tranerne, som dog kun kunne høres i det fjerne. De grønne frøer var også ret aktive.

I dag kan man stort set kun færdes på de anlagte stier og gangbroer på grund af omfattende indhegninger. Vi tillod os dog at forcere et hegn ét sted for at kunne komme tæt på de mange smukke og sjældne mosgøgeurter, som stadig var i blomst.

Frokosten blev indtaget på en af mosens rastepladser, hvor der er opstillet borde og bænke. Derefter fortsatte turen for de flestes vedkommende til Ålbæk Skydeterræn, et smukt hedelandskab helt ud til Vadehavet. Vi var spændte på, om vi overhovedet måtte færdes der. For selv om ”Skydekontoret” havde givet grønt lys, blev vi ugen før afvist og forment adgang til området af et par unge fyre, som var ved at sætte AdgangForbudtSkilte op. Begrundelse: Man skulle i gang med filmoptagelser af anden sæson af  TV-serien ”Mord uden grænser” med Lars Mikkelsen i en af hovedrollerne! Skiltene var der stadig, men ingen personer til at jage os væk denne gang. Vi nøjedes dog med at beundre landskabet med de mange broncealderhøje og at gå ned til vandet og kigge lidt på den karakteristiske Vadehavsvegetation, inden turen gik videre til Ballum Slusekro, hvor vi nød stedet, kaffen og kagen. Sidste stop var en smuk eng ved Kærbølling, hvor et væld af majgøgeurter  stadig kunne observeres, selv om de var på vej mod afblomstring.

Mos-gøgeurt i Sølsted Mose
Mos-gøgeurt i Sølsted Mose

Weekendtur til Møn den 9. – 11. juni 2017

9 deltagere på turen. Vi indlogerede os på Bakkelund BogB. Et super velholdt og veldrevet Bed and breakfast centralt beliggende midt imellem Møns klint og Nyord, kan varmt anbefales.

Vi ankom til Møn 12:30 og spiste frokost. herefter kørte vi til Ulvshale og gik en tur i skoven og på overdrevet. En meget speciel og flot urskovslignende skov. Vi gik tilbage langs kysten. Her så vi bl.a. to gamle havørne ret tæt på og noget ret specielt for vestjyder -To par Stor Skallesluger med unger. Herudover så vi mange Plettede Gøgeurter. Vi sluttede af med at køre ud til det flotte fugletårn på Nyord.

Efter en virkelig god morgenmadsbuffet lørdag kørte vi til Høveblege hvor vi havde en aftale med en naturvejleder, som viste det sig havde et stort kendskab til floraen i området og herudover et stort kendskab til Møns natur generelt, fredningssager m.v. En MEGET lærerig og spændende gåtur rundt på overdrevet i to timer. Vi så, tror jeg nok, 8 forskellige orkidearter og utallige andre spændende planter. Gulbugen, kærsangeren m.v. kunne høres. Efter to timer med Vejlederen og frokost på Møns klint museum gik vi en tur langs klinten og på stranden. vi så bl.a. Vandrefalk, Rederod m.v. Efter en lille afstikker til det smukke Liselund slot og park kørte vi til Nyord by og spiste aftensmad. Begge dage var vejret perfekt. Stik imod alle odds og advarsler endte det med at blive en særdeles vellykket og dejlig tur, som sagtens kan gentages næste år.

Blomsterrigt flor på Høvblege
Blomsterrigt flor på Høvblege

Orkidétur til Staksrode Skov den 21. maj 2017

9 deltagere havde sat hinanden stævne i Staksrode Skov sammen med vores udmærkede lokale guide Westy Esbensen. Området var i øvrigt tæt befolket med besøgende på denne flotte forårsdag.

Vi fokuserede dog på planterne og dem var der rigelige mængder af, dog havde det kolde forår forsinket især orkideerne i deres udvikling. Men vi blev alligevel belønnet med nogle meget flotte eksemplarer af blomstrende Stor Gøgeurt, der også havde mange vegetative skud.

Derudover sås af orkideer: Rederod og Skovgøgeurt. Af øvrige planter kan nævnes: Blå Anemone (blade), Nyrebladet Ranunkel, Druemunke, Sanikel, Liden Vintergrøn, Skovvikke, Skovfladbælg, Skovstar, Tyndakset Star, Tandrod, Elfenbenspadderokke m.fl.

I bilen på vej tilbage sås to røde glenter. Vi gjorde et kort ophold ved Grejsdalen, hvor Westy viste os en pæn bestand af Vedvarende Måneskulpe.

Alt i alt en meget udbytterig tur til en af Danmarks bedste orkidelokaliteter.

Staksrode Skov
Staksrode Skov

Fugletur til Marsk og Vadehav den 18. marts 2017

Se referat på DOF’s hjemmeside: http://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=1184