Krible-krabletur til Lustrup Fællesjord den 14. august

Peter Witt fra Lustrup indledte turen med at fortælle om Fællesjordens geologi, historie, drift og pleje. Herefter blev de ti turdeltagere bevæbnet med net og bakker og så var det afsted ud på Fællesjorden for at finde smådyr. Der blev kigget på edderkopper, biller, guldsmede, cikader, vandkalve og meget andet. Noget kunne vi sætte et navn på, andet måtte vi give fortabt på.

DSC07671

Her er listen, som Søren Peter noterede ned:

Krabbeedderkop sp.
Alm. Kobbervandnymfe
Alm. Vandnymfe
Brun Mosaikguldsmed
Stor Kejserguldsmed
Guldsmedelarve sp.
Stor Hedelibel
Libellarve sp.
Markgræshoppe sp.
Skorpiontæge
Sumpcikade sp. (Grøn Sumpcikade, C. viridis?)
Vandkalv sp.
Møgkær sp.
Markskarnbasse
Tiplettet Mariehøne
Rødbenet Møgbille
Lakrød Møgbille
Grøn Skjoldbille
Citronsommerfugl
Nældens Takvinge
Måneplet (larve) 318
Blodplet (larve) 362
Smutugle 544
Guldklæg
Gulvinget Flue
Årevinge sp.
Butsnudet Frø
Agerhøne