Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling d. 24. februar 2016

 

Til stede var: 13 deltagere.

 

  1. Formandens beretning: Antallet af medlemmer ser ud til at have stabiliseret sig på ca. 70.

Der blev tilbudt 10 ture i løbet af året, hvoraf en måtte aflyses pga for få tilmeldte. Antallet af deltagere har varieret mellem 5 og 19.

Desuden har foreningen været initiativtager til et møde om Nationalpark Vadehavet med John Frikke som foredragsholder. Medlemmer af DOF/Sydvestjylland og DN har været inviteret. I alt mødte 25 op til et fint møde. Og det er foreningens ambition at lave tilsvarende arrangementer fremover.

 

  1. Kassererens regnskab viste et meget tilfredsstillende overskud på 2535 kr., så beholdningen pr. 31.12 2015 var 9178 kr.

 

  1. På valg til bestyrelsen var Arne Clausen og Anne Grete Meander, som begge blev genvalgt, ligesom Finn Madsen genvalgtes som suppleant.

De to revisorer Vibeke og Niels Schulz blev også genvalgt.

 

  1. Indkomne forslag: intet.

 

  1. Kontingent: det besluttedes at fastholde kontingent på 100 kr.

 

  1. Eventuelt: intet.

 

Efter generalforsamlingen holdt Ragnhild Skov et inspirerende foredrag med flotte fotos om hendes rejse til Seychellerne i det Indiske Ocean.