Tur til Langli den 22. august 2015

Når man skal til Langli, så er det idelle vejr, sol fra en klar himmel, 25 grader og næsten vindstille – Nøjagtigt sådan var vejret  under vores gåtur til Langli – heldigvis. 16 deltagere var mødt op inklusiv 4 børn. Vi startede med at se en flot Vandrefalk som jagede rundt med en flok hjejler og Storspover ude over den  blotlagte vade. Efter en times barfodet gang  ud over slikvaden nåede vi til Langli. Her oplevede vi 88 Skestorke, som rastede på øens østvendte kyst – et imponerende og flot syn! Herudover hundredevis af Skarver, diverse vadefugle og ikke mindst tusindtallige måger!  Efter velfortjent frokost gik vi hjem igen. På hjemvejen så vi ca. 180 Spættede sæler og en enkelt Gråsæl, der rastende på øens sydlige ende. Alle deltagere syntes at det havde været en dejlig og spændende tur. Turleder var Finn Madsen.
Vadetur til Langli
Vadetur til Langli