Referat generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling, afholdt onsdag den 27. februar 2019 kl. 19-21.30

  1. Bestyrelsens beretning: Kasserer Anne Grete forestod bestyrelsens beretning. Der blev afholdt 14 arrangementer i 2018.
  2. Foreningens regnskab: Foreningens regnskab for 2018 viste et overskud på kr. 332,50 og en kassebeholdning på kr. 8.665,92.
  3. Valg af bestyrelse: På valg var Mona Hadrup, Ragnhild Skov og Anne Grete Meander samt suppleant Arne Krogh Clausen. Alle blev genvalgt. Foreningen opstillede Tove Porskjær som revisor og Bertel Prinds som revisorsuppleant. Begge blev valgt.
  4. Indkomne forslag: Ingen.
  5. Kontingent: Ingen ændring, kontingent derfor fortsat kr. 100.
  6. Eventuelt: Arne Krogh Clausen holdt et kritisk oplæg om Esbjerg Kommunes slåningspraksis af sine grønne arealer. 

   Efter generalforsamlingen holdt Karin Gustausen et personligt og indlevende billedforedrag om havørnen.