Fugletur til Draved Skov og Ballum Sluse den 19. marts 2016

Turen startede ved Kongens Mose, hvor der ved Galgebakkevej var et flot udsyn til et tranepar. Lidt efter kom to ungfugle flyvende til. På lang afstand blev der spottet en stor tornskade. Viberne var også i gang på engen. På vandreturen gennem Draved Skov blev der set forskellige mejser som halemejse, sumpmejse, musvit og blåmejse. Herudover blev der set stor flagspætte, spætmejse, træløber, kernebider og to krondyr. Lidt botanik blev det også til – almindelig milturt var i blomst og hvid anemone stod med store knopper.
De 25 deltagere fortsatte efter frokost til Vadehavet, hvor første stop var ved Ballum Sluse. Her lå en del forskellige ænder – spidsand, pibeand, gravand – og ved åen fouragerede en mindre flok bramgæs og en enkelt hvid vipstjert.
Sidste stop var ved Hviding Engsø, hvor en enlig silkehejre har holdt til i et stykke tid. Den blev set fint fouragerende i den sydlige ende af søen. Herudover var der store flokke af bramgæs og en del forskellige ænder – pibeand, knarand, krikand, gravand, gråand.
Tak til turleder Kim Mogensen, DOF Sydvestjylland, for en veltilrettelagt dag.
Der kigges efter spætter i Draved Skov
Der kigges efter spætter i Draved Skov