Lørdag den 5. december 2020 kl. 9-13.

En frisk gåtur langs søbredden og lidt ned langs Varde å. Pibe – og Sangsvanerne er nu ankommet til vinterkvarterer i søen, og der vil også være mulighed for at se Isfugl og måske Vandstær og mange rastende ænder. Naturen i området er desuden en oplevelse i sig selv. Medbring frokost. Efter turen kører vi til Hodde kro.
Turleder: Finn Madsen.
Mødested: Grønttorvet kl. 9 eller P-pladsen ved Karlsgårde-værket kl. 9.30.
Pris: transport: ca. 40 kr.
Tilmelding: senest d. 3. december kl. 20 til cm@egonline.dk eller tlf. 28288836.