Lørdag d. 27. april 2019 kl. 8- 14.

Værnengene og Tipperne bugner med vandfugle på denne årstid. De lokale ynglefugle er ankommet, og der er stadig mange trækfugle at se på. Her er det muligt at se fuglene på få meters afstand bl.a. specialiteter som Brushane, Stor Kobbersneppe, Vibe, Temmincks Ryle, Atlingand, Skeand, Gul Vipstjert, Rørhøg m.fl. En sjældenhed er bestemt en mulighed.
Efter turen drikker vi kaffe på Nymindegab Kro for de interesserede.
Turleder: Finn Madsen.
Mødested: Grønttorvet kl. 8 eller ved Laden/udstillingsbygningen kl. 8.45
Pris: transport: ca. 60 kr.
Tilmelding: senest d. 25. april kl. 20 til cm@egonline.dk eller tlf. 28288836.