2024

Besøg på Gert Rasmussens naturgrund Debelvej ved Agerbæk

Lørdag d. 25. maj ankom 11 turdeltagere fra NaturSydVest til Gerts nedlagte landbrug. Vi blev flot modtaget med kaffe, wienerbrød og hjemmelavede kryddersnapse, og det var kendetegnende for Gerts velvillighed og imødekommenhed på hele rundturen på de 20 tdr. land skov med to søer og en lysåben eng. Gert overtog ejendommen efter sin far og har valgt for skovens vedkommende, at lade den passe sig selv. Vi så et område med douglasgraner, hvor stormen i 1991 havde væltet de fleste træer, der havde fået lov at ligge.

Efter turen i skoven, hvor Gert fortalte om kronhjorte, rådyr og sågar ulv, kom vi til den lysåbne eng, der bliver slået årligt for ikke at springe i skov. Vi blev mødt af et farveorgie af forvildede lupiner og et rigt  blomsterflor med fløjlsgræs, vild kørvel , håret høgeurt, bidende ranunkel. engbrandbæger (ikke i blomst), græsbladet fladstjerne og stinkende storkenæb for at nævne de mest karakteristiske. Der var også en enkelt gøgeurt, hvor der for få år siden havde været hundredvis.

Der var en lystig kvidren af fugle med bogfinke, som den altdominerende, men også gransanger og munk m.fl.. Gert fortalte at de faldne træstammer gav føde til spætter.

Der var også spændende insekter, vedlagt et billede taget af Hanne Bjørnhart. Der var mange myg. Vi sluttede af med at besøge en grævlingegrav. 

Det var utrolig spændende at høre om Gerts tanker og ideer for de 32 tdr. land, der ligger som en naturoase i det omliggende landbrugsland.

Bortset fra lidt jagt drevet af Gert og hans søn, er det tanken at området skal ligge uplejet hen, bortset fra regelmæssig slåning af engen for at afholde den i at springe i skov. Mange tak skal lyde til Gert for en fin tilrettelagt vandring og fortælling på hans ejendom.

Svend Hadrup, turleder.    

Tur til Halk Skydeterræn den 11. maj 2024

På en smuk forårsdag med høj solskin og stille vejr, mødte 7 turdeltagere op på Halk Skydeterræn. Efter en kort introduktion til området, begav vi os ud på overdrevet. Her mødte vi tæt på indgangen et par gule vipstjerter og et kor af diverse sangfugle: tornsanger, bomlærke, gulspurv og en masse sanglærker. På overdrevet var der et stort flor af knoldet ranunkel og kornet stenbræk. Derudover tusinder af opret kobjælde, hvoraf de fleste dog var i frøstand. På en skrænt ned mod noret fandt vi 35 blomstrende eksemplarer af salep-gøgeurt, der er lokalitetens store sjældenhed.

På turen ud over strandengen blev der kun set enkelte stor præstekrave. Ude i noret kunne vi se skarver og knopsvane. Vi mødte en lokal ornitolog, der fortalte, at det er gået meget tilbage for engfuglene i området. Det skyldes formentlig prædation af ræv og forstyrrelse med løse hunde. Han fortalte også, at stormfloden i efteråret havde gnavet meget af skrænten og stranden dermed var blevet meget bredere.

Tilbage på overdrevet betragtede vi de mange digesvaler, der bor i den sydlige skrænt. Og her fandt vi også strand-mandstro, vår-vikke og markbynke/havemælde – det sidste var der ikke helt enighed om.

Vi sluttede turen af med at nyde den medbragte madpakke i det fri med den den flotte udsigt over Lillebælt.

Referent og turleder: Inge Nagstrup

Tur til Værnengene og Tipperne den 27. april 2024

9 deltagere på turen. Vi startede som vanligt i nordladen( udstillingsbygningen) . Her så vi bl.a. 8 Skestorke , gul Vipstjert og de første Landsvaler for nogle deltagere var Skestorkene ny art. Vi kørte herefter til Tipperhuset. Mange Stor Kobbersneppe og Gule Vipstjerter helt oppe ved vejen, en rørhøg kom glidende inde over engene. Efter et ophold ved Tipperhuset kørte vi til Værn Sande og tårnet her. Flere sanger kunne høres b.la. Sivsanger, Kærsanger, Rørsanger. Endnu et par Skestorke dukkede op . Alt i alt en vellykket tur, uden de helt stor fuglehits, men det vi så gjorde stor glæde.

Referent og turleder: Finn Madsen