Tørning Mølle og Hindemade

Lørdag d. 20. maj 2023 kl. 9.30-14.

Tørning Mølle har som vandmølle været udnyttet langt tilbage i historien. Men har også været brændt flere gange og genopført. Den er blevet fredet og overtaget af den selvejende institution Tørning Mølle. I dag findes et museum, arkiv m.m. Møllen udnytter vandet fra  Stevning Dam. Vi ser hvad vi støder på af fugle, måske Isfugl.

Herfra kører vi til Christiandals vandværk. Her er der mulighed for Bjergvipstjert og Isfugl.

Endelig løber vandet ud i Hindemade, der tidligere var en lavvandet del af Haderslev Dam og blev afvandet i 1936. Men i 1994 blev stedet sat under vand som et naturgenopretningsprojekt.

Vi vil gå fra P-pladsen over til fugleskjulet  på den anden side.

Vi kan forvente at se de almindelige fugle knyttet til søen og bl.a. Fjordterne og Havørn. Desuden er de fleste sangere ankommet, så vi kan nyde dem i tilgift.

Vi vil også interessere os for den flora, vi passerer, feks. huser skovene omkring bla. Tandrod og Uldhåret Ranunkel.

Turleder: Kurt Storgaard. Kurt er en erfaren turleder og har været medlem af DOF/SØ i mange år og har et omfattende kendskab til området.

Mødested: Grønttorvet kl. 8.15  eller ved Tørning Mølle, Tørning Møllevej 6, 6500 Vojens.

Pris: transport: 100 kr.

Medbring: kikkert, mad og drikke.

Tilmelding: senest d. 18. maj kl. 20 til Arne Krogh Clausen, a.clausen@esenet.dk eller 21304703.