Vandretur på Fanø’s nordspids, Grønningen

Lørdag d. 13. maj 2023 kl. 8.30.

Dette er en gåtur på 12 km. Grønningen summer af liv på denne årstid. Vadefuglene er godt i gang med yngleaktiviteterne bl.a. mange Klyder og Rødben. Vi besøger det indhegnede område, der skal beskytte ynglefuglene mod ræve. I indhegningen yngler mange hundrede Havterner, Hvidbrystet Præstekraver og ikke mindst Dværgterner, som efterhånden er en sjælden ynglefugl i Danmark. Den vidtstrakte strandeng er imponerende med de mange engmyretuer og strandengsplanter.

Turleder: Finn Madsen.

Mødested: ved Fanø-færgelejet kl 8.30.

Medbring: madpakke og væske.

Hvis der interesse for det, så indtager vi kaffe og kage på Fanø Krogård.

Tilmelding: senest d. 11. maj kl. 20 til Finn Madsen, ornitfinn@hotmail.com eller 30116287.