Fugletur til Gl Hviding Engsø og Råhede Vade

Lørdag d. 15. april 2023 kl. 8-14.

Engsøen er relativt nyetableret og har fra starten vist sig at være en god fuglelokalitet. På denne årstid er der mulighed for at se Sølvhejre og Silkehejre samt et stort udvalg af svømmeænder bl.a. Atlingand, Skeand og Knarand. Blåhalsen yngler i rørskoven og vil kunne høres med sikkerhed.

På Råhede Vade ses et stort udvalg af arktiske vadefugle i yngledragt bla. Islandsk Ryle og Lille Kobbersneppe.

Turleder: Finn Madsen

Mødested: Grønttorvet kl. 8. Vi er hjemme igen ca. kl. 14.

Medbring: madpakke og lunt tøj. Hvis der er stemning for det, så spiser vi frokost på Quedens Gård i Ribe.

Pris ved transport:  60 kr.

Tilmelding: senest d. 13. april kl. 20 til Finn Madsen, ornitfinn@hotmail.com eller 30116287.