Baldersbæk ved Holme Å

Søndag d. 29. maj kl. 13.00

Ved det lille vandløb Baldersbæk opførte den københavnske grosserer Holger Pedersen i 1910 en pragtvilla og omformede området til et lystanlæg med karpedamme, skulpturer og plantage. I 2010 var haveanlægget forfaldent, og en gruppe lokale organiserede et restaureringsprojekt, som skulle rumme kulturhistorien og igen give plads til naturen i området. To biologer fortæller om projektet fra 2014 og tager deltagerne med i plantagen og langs det oprindelige vandløb, viser de sjældne planter i de oprensede damme og fortæller den interessante historie om Villa Baldersbæk og københavnerplantagerne. Området har en meget varieret natur med både skov, mose, hede og enge. Ruten vi følger, er en af Vejen Kommunes kvalitetsstier. Den er 4,4 km lang og tager os rundt i det færdige projekt.
Turledere: Inge Lise Møller Jensen og Peer Kammer Hansen
Mødested: Grønttorvet kl.12.15 eller på P-pladsen: Baldersbæk 46, 6682 Hovborg.
Pris: transport: 50 kr.
Tilmelding: Senest d. 27. maj kl. 20 til Carsten Mathiesen, cm@egonline.dk eller tlf. 28288836.