Lørdag d. 28. oktober 2017 kl. 8.30- ca.15.

Tidspunktet er fint for at se efter trækfugle og andre fugle rundt på de gode lokaliteter på Fanø. Og vi kan forvente at se bl.a.: rovfugle som Havørn, Blå Kærhøg og Vandrefalk, vadefugle, småfugle som forskellige pibere, sangere, mejser m.fl. Og måske en sjældenhed eller to.
Turledere: Finn Madsen og Arne Krogh Clausen.
Mødested: Grønttorvet kl. 8.30. Herfra kører vi i så få biler som muligt til færgen.
Pris: billet til færgen (NB: billig overfart for biler på dette tidspunkt) samt transport på Fanø.
Medbring: kikkert, evt. teleskop, mad og drikke.
Tilmelding: senest torsdag d. 26. oktober kl. 20 til a.clausen@esenet.dk eller tlf: 21304703.