Lørdag d. 16. september 2017 kl. 9.30- ca.15.30.

Ta’ med på denne klassiske og flotte tur hele vejen langs med diget på cykel. Der bliver rig lejlighed til at opleve marskens særegne natur på tætteste hold. Der er mulighed for at se de fleste vadefuglearter bl.a. Sortklire, Krumnæbbet Ryle, Hjejle, Storspove m.fl. Herudover rovfugle som Havørn og måske Fiskeørn. Også Skægmejse og Blåhals er mulige.
Udover flere stop undervejs så holder vi en længere pause ved Kongeåslusen. I Ribe er det planen, at vi drikker kaffe på cafeen Quedens Gård, inden vi tager toget tilbage igen kl. ca. 15.10.
Turleder: Finn Madsen
Mødested: Tjæreborg station kl. 9.30 eller ude hvor diget begynder øst for Roborghus: drej til venstre ad første grusvej inden p-pladsen ved Roborghus.
Medbring: madpakke og drikkevarer, kikkert.
Pris: billet til toget og mad og drikke undervejs.
Tilmelding: senest torsdag d. 14. september kl. 20 til a.clausen@esenet.dk eller tlf: 21304703.