Foreningens historie og formål

Foreningen “Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland” blev dannet i 1951 af nogle biologilærere i Esbjerg og den daværende skoledirektør. I 2012 blev navnet ændret på generalforsamlingen til “NaturSydVest”.
Foreningens formål er at
– uddybe og udbrede kendskabet til Sydvestjyllands natur og kultur
– samle medlemmerne til ekskursioner, foredrag og lignende.