Som medlem af NaturSydVest har du ret til at deltage i alle ture.
Et medlemskab koster 100 kr. om året. NB! Det er ikke længere muligt med familiemedlemskab.
Indmeldelse kan ske ved overførsel til foreningens konto: reg. 7606-0004058217. Husk at angive navn!
Der udsendes ikke længere girokort, så det årlige kontingent skal ligeledes betales ved overførsel til foreningens konto.