Mandag d. 2. maj 2022 kl. 7.00

Forårstrækket er nu på sit højeste, samtidig med at de lokale fugle har gang i yngleaktiviteterne, bl.a. Stor Kobbersneppes imponerende parringsflugt.
Udover at se på fugle bliver der lejlighed til at deltage i en ynglefugletælling og se, hvordan fugletællingerne foregår i praksis. Efter et kort oplæg om ynglefugletællinger får de deltagere, der har lyst, lejlighed til selv at afprøve metoden. Efterfølgende kigger vi på resultaterne og tager en snak omkring ynglefugletællinger.
Turledere: Niels Knudsen (DOF/Sydvestjylland) og Finn Madsen.
Mødested: Grønttorvet kl. 6.20 eller kl. 7 ved Vadehavscentret, Okholmvej 5, 6760 Ribe.
Turen afholdes i samarbejde med DOF/Sydvestjylland.
NB! Datoen er ændret i forhold til det trykte program.