Torsdag d. 21. april 2022 kl. 19- ca. 20.30.

Først i 1990’erne blev det besluttet, at Darum-Tjæreborg diget fra 1929 skulle forstærkes. Klægen hertil blev gravet i marsken bag diget og efterlod det store sø-område, Sneum Digesø, som store mængder af fugle nu benytter året rundt som raste-, fouragerings- eller yngleområde. Vi vil se Sorthovedet Måge i søen og Blåhals, mens der vil være tusindvis af arktiske trækfugle i yngledragt på vaden, bl.a. Islandsk Ryle, Hjejle m.fl. Der vil sikkert også sidde en Havørn på vaden.
Der vil desuden blive fortalt mere om historien bag lokaliteten og de små fiskehytter ved åen.
Turledere: Finn Madsen og Jens-Søren Andersen.
Mødested: Grønttorvet kl. 18.30 eller P-pladsen ved Sneum Sluse.
Pris: transport: 17 kr.
Tilmelding: senest d. 19. april kl. 20 til Finn Madsen, ornitfinn@hotmail.com eller tlf. 30116287.