Lørdag d. 12. februar 2022 kl. 9.00

Nørholm Skov er rigtig god til skovfugle som spætter, mejser og træløbere, og om vinteren kan vi se dem i de nøgne træer. Karlsgårde Sø og Varde Å rummer nu svømmefugle som vintersvaner og skalleslugere. Isfugl, Vandstær og Bjergvipstjert er også muligheder.
Turleder: Niels Knudsen, DOF/Sydvestjylland.
Mødested: P-pladsen ved Hovedbiblioteket, Nørregade 19, 6700 Esbjerg
Pris: ved samkørsel: 20 kr.
Kontakt og tilmelding: Arne Krogh Clausen, a.clausen@esenet.dk eller 21304703.
Senest d. 10. februar kl. 20.
Turen afholdes i samarbejde med DOF/Sydvestjylland.