Tirsdag d.17. august 2021 kl.18.30- 20.30.

For 100 år siden tog man vandet fra Holme å for at bruge det til elproduktion. I løbet af de følgende år er løbet meget vand igennem kanalen, men nu er tiden løbet fra den form for elproduktion, og man har besluttet at give vandet tilbage til åen. Vi starter dagen ved Holme å kanalen og Karlsgårde sø og går en lille tur langs kyst til kyst stien med fokus på området og hvad der vil ske, når kanalen mister sit vand. Efterfølgende kører vi ned til Holme å for at opleve, hvor langt man er nået med genopretningen, og hvad der kommer til at ske fremover. Hvilken betydning kan genopretningen få for livet i og omkring åen.                                                   
Mødested: Grødepladsen ved Holme å kanalen, Bredmosevej (tætteste adresse som kan bruges til GPS: Rolandshytten, Bredmosevej 31, 6800 Varde).
Eller Grønttorvet kl. 17.50.
Pris ved transport: 50 kr.
Turleder: Naturvejleder Morten Vinding.
Tilmelding: senest d. 15. august kl. 20 til Carsten Mathiesen, cm@egonline.dk eller 28288836.