Lørdag d. 19. juni 2021 kl. 8.30- 14.

For 150 år siden var området, hvor Klelund Plantage ligger, vidstrakt hede. Sidst i 1800-tallet blev heden opdyrket og tilplantet, og desuden opførtes flere bygninger. Siden har område skiftet ejer mange gange og ejes i dag af Sofie Kirk Kristiansen, der siden 2010 har skabt en dyrehave med bestande af kronvildt og vildsvin.
Vi vil først gå en tur rundt i plantagen med mulighed for at høre og se forskellige sangfugle og måske Hedelærke, Vendehals, Sortstrubet Bynkefugl og Rødrygget Tornskade.
Efter et besøg i udkigstårnet vil vi gå ud på heden, hvor vi vil forvente at kunne finde den meget sjældne Cypres-Ulvefod.
Efter turen kan vi evt. køre til Hovborg Kro for at drikke kaffe.
Turledere: Arne Krogh Clausen og Finn Madsen.
Mødested: Grønttorvet Esbjerg kl. 8.30 eller kl.9.10 på P-pladsen ved Agerbækvej 4, Hovborg (ved legepladsen).
Pris: transport: ca.70 kr.
Medbring: kikkert og frokost.
Tilmelding: senest d. 17. juni kl. 20 til Arne Krogh Clausen, tlf: 21304703, a.clausen@esenet.dk.