Onsdag d. 26. maj 2021 kl. 18.30- ca. 21.

Vi går en tur rundt i den meget varierede skov, hvor Esbjerg Kommune praktiserer naturnær skovdrift. Her får væltede træstammer lov at ligge (falder de ned over en sti bliver de dog skubbet til side), og naturen får så vidt muligt lov at råde i skoven. Vores guide, naturvejleder Jan Ryttergård, kender skoven rigtig godt gennem mange års virke, og vil fortælle os om skovens fugle, dyr og planter samt om den meget spændende lokalhistorie, der knytter sig til området. Efter tilbageturen langs søen nyder vi medbragt mad og drikke.
Mødested: Grønttorvet Esbjerg kl. 18.30 eller kl.19 ved Naturskolen Kratskellet, Nørremarksvej 29, St. Darum, 6740 Bramming
Pris: transport: ca. 20 kr.
Tilmelding: senest d. 24. maj kl. 20 til cm@egonline.dk eller tlf.: 28288836.
Turen afholdes sammen med DN-Esbjerg.