OBS! Aflyst – udsat til et senere tidspunkt på foråret

Mandag d. 1. marts 2021 kl. 19- 21.00

Sted: Hovedbiblioteket, mødelokale 1 og 2
Dagsorden:
  1. Bestyrelsens beretning.
  2. Foreningens regnskab.
  3. Valg af bestyrelse:
På valg er: Ragnhild Skov, Anne Grete Meander og Mona Hadrup samt som suppleant, Arne Krogh Clausen. Ragnhild har valgt at stoppe, mens de øvrige genopstiller.
Revisor: Tove Porskjær og revisorsuppleant Bertel Prinds genopstiller.
  1. Indkomne forslag: skal være sendt til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.
  2. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår samme kontingent (100,-).
  3. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil Eva Foss Henriksen holde et fotoforedrag om sin tur til Marokko.
Foreningen byder på et lille traktement.