Tur til Syvårssøerne d. 22. august

10 deltagere mødte op på Randbøl Hede Rasteplads, hvor vi mødte vores guide Gert Hougård Rasmussen fra Naturstyrelsen/Trekantsområdet. Han ledte os rundt langs Syvårssøerne og fortalte engageret om søernes og områdets dannelse og udvikling siden istiden. Han ledsagede sin beretning med en række fine luftfotos af søerne fra de sidste 10-15 år for at vise, hvor forskellig vandstanden i søerne har været. I år var vandstanden høj i det tidlige forår, men er sunket en del siden. 
Vi så desuden spor fra 2. Verdenskrig, hvor tyskerne brugte området til bl.a. at etablere flyverskjul. 
Skoven blev hårdt ramt af orkanen i 1999, hvor ca. en tredjedel af træerne væltede. Bagefter har man valgt at plante mere og mere løvtræ ind i den rødgran dominerede skov. 
Området er i øvrigt blevet et meget populært besøgssted, hvilket vi kunne konstatere flere steder. 
Vi så også lidt fugleliv: en fiskeørn fløj forbi over den modsatte bred, desuden: en ravn og en flok korsnæb.
Efter frokost skulle vi ifølge planen drikke kaffe ved Bindeballe Købmandsgård, men der var alt for mange biler og mennesker, så det opgav vi. 

Tur til Hegnet og Houstrup Strand d. 8. august

8 deltagere mødte op på P-pladsen ved Hegnet, hvor tyske biler havde okkuperet næsten hele pladsen.
Vi gik en tur rundt i området, hvor vi kunne konstatere at Rynket Rose udgør en overhængende trussel mod den sårbare natur. Der er i øjeblikket ingen græsning af området, der bestyres af Naturstyrelsen. Området er præget af både meget tørre partier og mere sumpede med småsøer flere steder. Den bedste oplevelse var en meget flot blomstring af Klit-(eller Mose-) Vintergrøn i hundredvis. Desuden ledte vi efter Sump-Hullæbe og fandt en del, små eksemplarer, men næsten alle afblomstrede. Derudover kan nævnes et par flotte eksemplarer af Strand-Mandstro. En karakterart på de tørre dele var Blåmunke, der stadig var i blomst mange steder.
Efter frokost kørtes til Houstrup Strand, hvor der på den enorme P-plads også var fyldt helt op. Vi gik en tur ud ad den afmærkede natursti for at lede efter specielt Vibefedt, men trods ihærdig eftersøgning lykkedes det ikke. Men vi så dog en del forskellige arter på det heste-afgræssede areal, hvoraf kan nævnes: Vintergrøn, Tue-Siv, Kær-Ranunkel, Skjolddrager m.fl.
Efterhånden nærmede termometret sig 30 grader, så vi sluttede turen, der blev en meget varm en af slagsen.