Lørdag den 8. august 2020 kl. 9 – ca.13.

Vi starter ved Hegnet på Holmsland Klit, som er et fredet område med klitmose og tør klit. Vi kan bl.a. forvente at finde Klit-Vintergrøn, Sump-Hullæbe (formentlig afblomstrede) og Tranebær på puder af mos.
Herefter kører vi til Houstrup Strand. Vi går op langs indvandet og håber at få den Rødryggede Tornskade at se med unger. Vibefedt findes også i området, men der er formentlig for fugtigt til at eftersøge den (tag evt. gummistøvler med).
Turleder: Arne Krogh Clausen.
Mødested: Grønttorvet kl. 9 eller kør ind fra Søndre Klitvej ved skiltet ”Til stranden” nogle få km nord for Nymindegab nedkørslen. Ved enden af den mødes vi på P-pladsen kl. 10.
Pris: transport: ca. 60 kr.
Medbring mad og drikke og solidt fodtøj.
Tilmelding: senest d. 6. august kl. 20 til Arne Clausen a.clausen@esenet.dk eller tlf.: 21304703.